Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

“Kanker wordt chronisch, net als aids”

 

Onder deze kop verzorgde Arno Gelder in Het Parool van donderdag 19 juli 2018 een interview met René Bernards van het Antonie van Leeuwenhoek. Sinds zijn optreden bij DWDD waar hij aankondigde dat kanker over 20 jaar een chronische ziekte zou zijn, trekt hij keurig de vervlogen jaren van de voorspelling af.

Het is natuurlijk wel slim om in een periode dat Hiv en Aids in Amsterdam mondiaal aandacht trekken, zo’n idee nog eens van stal te halen. Dat we nog niet op de goede weg zijn blijkt wel uit de sterftecijfers. In Nederland stierven in 2017 aan Aids 25 personen, aan kanker 46.532. Ten opzichte van 2010 was dat voor Aids een daling van 50% en voor kanker een stijging van 7%. Dat Aids mondiaal nog een zeer groot probleem is, werd tijdens het congres in Amsterdam wel duidelijk. En dat geldt voor de bestrijding van kanker ook.

Maar het verwachtingspatroon voor kanker koppelen aan dat voor Aids is bizarre nonsens, een toponderzoeker onwaardig.

Hiv = humaan immunodeficëntievirus, dat tot Aids kan leiden. Aids = verworven (acquired) immunodeficiëntiesyndroom, de ziekte dus. Aids is dus een infectieziekte, waarvan je de uitbraak kunt beperken door besmetting te voorkomen en de binnen gedrongen verwekkers onschadelijk kan maken. Die mogelijkheid bestaat, maar is helaas niet mondiaal beschikbaar. Werk aan de winkel dus met kans op succes, zoals in Nederland.

Met kanker ligt dat heel anders. Kanker ontstaat door mutaties die in cellen optreden, die onderweg zijn naar de geprogrammeerde celdood, maar door de mutatie aan die dood ontsnappen en zich nutteloos kunnen vermenigvuldigen. Je kunt wel proberen het ontstaan te belemmeren door af te zien van  gewoonten, die de kans op mutaties vergroten (roken, zonnen). Maar voorkómen kun je zulke mutaties niet. Je kunt kanker pas gaan bestrijden, als de symptomen van de ziekte zich geopenbaard hebben. De pogingen om dat via het uitschakelen van de gemuteerde genen te doen, hebben helaas nog niet tot meetbare resultaten geleid. Om dan in de krant te zetten dat je met je top-onderzoek doorgaat tot niemand meer dood gaat aan kanker, moet je voor de levensverwachting wel vertrouwen hebben in de ideeën van Andrea Maier.

 

Haarlem, 3 augustus 2018

Albert M. Kroon