Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

DE BESTE WENSEN VOOR 2018

 

Ieder jaar zijn er per honderd nieuwe gevallen van kanker ongeveer 40 sterfgevallen te betreuren. Dat zijn er natuurlijk geen veertig van de nieuwe gevallen. Immers, in de jaren daarvoor zijn er ook ieder jaar zestig van de honderd patiënten blijven leven; vaak, gelukkig, nog vele jaren maar uiteindelijk toch aan kanker bezweken. Hoeveel blijft natuurlijk de vraag. De vijfjaarsoverleving is lang als een blijde boodschap beschouwd.

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent de getallen van dood en leven voor 2016 gepubliceerd. Daarvan heeft de uitkomst dat vrouwen nu vaker doodgaan aan kanker dan aan hart- en vaatziekten alle media bereikt. Dat die passeerslag in het verschiet lag, was al jaren duidelijk: jaarlijks stijging van kanker en daling van hart- en vaatlijden. Het is misschien goed om daarbij te vermelden dat vrouwen, in Nederland, al ongeveer twintig jaar vaker aan kanker sterven dan mannen, al scheelt dat maar een paar procent (6,4% in 2016).

 

In december 2016 was het duidelijk dat de nieuwe, recent gepatenteerde geneesmiddelen tegen kanker maar ongeveer drie maanden verlenging van het leven te weeg hadden gebracht. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van, zeker niet als je dat in een kostenplaatje beziet. Maar je hoeft geen rekenwonder te zijn om vast te stellen dat de volksgezondheid bij deze middelen geen goed garen spint.

 

Hoe kunnen we de goede richting inslaan? Preventie blijft natuurlijk eerste keus. Niet roken, veel bewegen en op gezond gewicht blijven (of komen!) is het devies. Het wonder van de persoonsgebonden behandeling (personalized medication) wil maar niet echt in vervulling gaan. In de medische literatuur klinkt alom de roep om combinatie van medicijnen (combination therapy) en nieuwe hulpmiddelen (adjuvant therapy) steeds luider. Het lijkt mij aanbevelingswaardig daarbij te streven naar maatregels voor snellere herkenning in een vroeg stadium en middelen die de prognose dan gunstig kunnen beïnvloeden. Wellicht middelen waarmee dan de veertig naar dertig van de honderd kan worden teruggebracht. Misschien toch werk voor de eerste lijn. [Schotten weg tussen 1e en 2e lijn om met Pia Dijkstra te spreken.]

 

Dat is mijn wens voor 2018.

 

Gelukkig nieuw jaar,

 

Albert M. Kroon

31 december 2017