Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

CLEBEBEHOEBO

 

Deltaplan & Laatstekanspil

Wie in kankeronderzoek geïnteresseerd is, komt in de literatuur om in een woud van acroniemen. Gemakshalve voeg ik er als titel van deze column een aan toe. Het is het acroniem voor de vijf invloedrijke Nederlandse wetenschappers die, zoals de Telegraaf van 13 april 2016 mede naar aanleiding van DWDD van de dag daarvoor meldde, een Deltaplan ontwikkelen om een “virtueel onderzoekinstituut” on line op te zetten. Dit mede namens het KWF en met het doel er voor te zorgen dat nieuwe behandelingen en geneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor de patiënt. De patiënt gaat voor alles. KWF en de ministeries van VWS, EZ en OCW stoppen er per jaar 25 miljoen euro in, maar het geld schijnt er nog niet te zijn.

 

Helaas, zo blijkt in de Volkskrant van 6 mei 2016, kon Carien haar Laatstekanspil niet krijgen, omdat die te duur was maar volgens een eveneens invloedrijke wetenschapper de moeite van het off-line proberen wel waard was geweest.

 

De Laatstekanspil was Olaparib. Ik heb dat middel eens opgezocht. Een interessant werkingsmechanisme als alles zo loopt als het bedoeld is. De vooruitzichten lijken mij persoonlijk niet echt rooskleurig. Maar goed, verder onderzoek is misschien nuttig. Daartoe is door Carien een crowd-funding proces op gang gebracht: de “Campagne Support Casper”.

 

Dat zou toch via zo’n Deltaplan anders moeten kunnen. CLEBEBEHOEBO gaven op de televisie aan dat de te internationaliseren samenwerking onderling al lang  bestaat. Of hoort Casper niet bij de wetenschappers die de bestaande universitaire centra bij de uitvoering van het Deltaplan zullen inzetten?

 

Misschien is het zelfs beter om van het “virtueel onderzoekinstituut” af te zien en daarvoor in de plaats in de “virtual knowledge” te duiken. Dat hoeft niet duur te zijn. Oude middelen bieden soms soelaas, zoals René Bernards (BE) nog begin april in DWDD naar voren bracht. Hij toonde zich voorstander om aan te pakken wat de farmaceutische industrie laat liggen.