Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

Het FRONTBERICHT van 2 december 2021.

 

Met belangstelling volgde ik op de televisie bij NPO-1 de Frontberichten, een reportage van Jeroen Pauw met betrekking tot de druk op de gezondheidszorg. Het betrof contacten met de vloggers van de Nederlandse samenleving, die ons op de hoogte hielden en houden van de corona-epidemie en korte interviews met zorgverleners en artsen die daarbij betrokken zijn.

 

Uiteraard kwam aan de orde dat de pandemie ons nog steeds zware maatregelen en verplichtingen oplegt ondanks het feit dat rond 85% gevaccineerd is. Dat het zonder deze mate van vaccinatie nog veel erger zou zijn, kwam niet ter sprake. Of verplichtstelling van vaccinatie, zoals die in andere Europese landen overwogen wordt ons te wachten staat, bleef een open vraag.

 

In Nederland worstelen we met het probleem, dat beddencapaciteit en de faciliteiten voor de zorg met intensive care (IC) aan de krappe kant zijn. Volstrekt niet berekend op een pandemie die hoge eisen stelt aan IC. Ook de personele begeleiding en verzorging stelt bijzondere eisen.

 

Wel duidelijk werd en is dat de noodzakelijke zorg voor corona patiënten, de noodzakelijke behandeling van patiënten met andere acute ziekten belemmert, eigenlijk ernstig bemoeilijkt en onacceptabel is. Het leidt onmiskenbaar tot sterfgevallen, die zonder de opgelopen vertraging hadden kunnen worden voorkómen of op zijn minst uitgesteld door geplande medische ingrepen. In ieder geval geldt dat wat mij betreft voor de behandeling van kanker.

 

Want voor maligne kanker bestaat daarvoor m.i. een mogelijkheid om dat risico te verminderen. De proliferatie van maligne kankercellen kan in de maanden van de vertraging beperkt worden door remming van de proliferatie. Dat is mogelijk met remmers van de mitochondriale eiwitsynthese. Doxycycline is daarvan het voorbeeld dat in mijn gepubliceerde werk al 50 jaar bekend is.

 

In de literatuur ben ik een bijdrage tegengekomen waaruit blijkt dat dit incidenteel ook door een collega voor een ander antibioticum is waargenomen. Met de betreffende arts, betrokken bij de presentatie van Frontberichten heb ik helaas destijds in vivo geen contact kunnen krijgen.

 

Mij is bekend, dat 3 maanden uitstel van een geplande operatie van een enkelvoudig gezwel uit een alvleesklier geleid heeft tot meerdere tumoren en uitzaaiingen en het overlijden van de vader van een vriendin van één van mijn kleinkinderen. Hij is beslist niet de enige geweest.

 

AMK. Haarlem, 2 december 2021.