Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

DOXYCYCLINE

Het Amcorona Protocol

 

De elektriciteitshuisjes van de cel, mitochondriën, hebben een eigen genetisch systeem, dat zorgt voor de aanmaak van 13 kleine eiwitten die onmisbaar zijn voor de energievoorziening van cellen en weefsels, ook voor kankercellen.

 

Daarover handelt mijn boek “Kankertherapie, kan het eenvoudiger?” dat ik recent heb uitgegeven (zie elders op de website). In de kankerwetenschap wordt sterk de nadruk gelegd op de idee dat iedere kanker anders is en dus een eigen, specifieke behandeling behoeft. Dat is volgens mij geen houdbaar standpunt. De geleerden komen mij de laatste tijd al tegemoet doordat het nu al bon ton is om van de noodzaak van combinatietherapie te reppen.

 

Alle tumoren hebben namelijk ook iets gemeen: kankercellen hebben een gestoorde energievoorziening. De controle op de opname van suiker uit de bloedbaan is namelijk verloren gegaan: ze zijn gulzig geworden. Alles wat langs komt wordt opgenomen en in melkzuur omgezet. De cellen, die eigenlijk op hun retour zijn om te worden afgebroken, kunnen zich daardoor nog voortdurend delen. Zo ontstaat kanker. In de cel is echter ook nog behoefte aan de vorming van energie door verbranding van voedingsstoffen tot kooldioxide en water. Die verbranding, de celademhaling, vindt plaats in de mitochondriën en daarvoor zijn de bovengenoemde 13 eiwitten onontbeerlijk. De vorming van die 13 eiwitten zou dus eigenlijk voorkomen moeten worden.

 

Die mogelijkheid bestaat, zonder schade voor  bestaande cellen door de nieuwvorming te remmen bij celdeling. Dit kan met doxycycline, een antibioticum dat veelvuldig gebruikt wordt voor de bestrijding van bacteriën.  De huisarts kan het voorschrijven.

 

Ik raad het onderstaande protocol en indicaties aan. Alle ins en outs zijn in het boek beschreven. Als er bij mij reden is om de aanwezigheid van kanker te onderzoeken, zal ik mijn huisarts verzoeken mij dit voor te schrijven. Als hij dat niet wil, zoek ik een andere huisarts. Heb ik geen kanker, dan kan de behandeling gestopt worden. Blijk ik wel kanker te hebben, dan zijn de kankercellen in de weken die voor het stellen van een diagnose gebruikt zijn al in hun groei geremd. Micrometastasen, die aan de waarneming ontsnappen, kunnen verdwenen zijn. De snijvlakken van een operatie hebben al minder delende cellen. Baat het niet, het schaadt ook niet.

 

 

 Uw huisarts mag mij bellen.

 

Haarlem, 12 maart 2017.