Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

INCOGNITO: het leven van een kankercel!

 

In TROUW van zaterdag 25 september 2021 werden twee pagina’s gewijd aan Tumoronderzoek. Joep Engels had gesprekken gehad met de professoren René Bernards en Alexander van Oudenaarden.

 

De titel: De kankercel die incognito gaat.

 

De inleidende alinea was als volgt:

“Resistentie is hét probleem bij de behandeling van kanker. Een groot consortium gaat nu uitzoeken of de oorzaak ligt bij tumorcellen die in een slaapstand gaan”.

 

He verschijnsel INCOGNITO verdient enige toelichting. De Engelse definitie van de maligne cellen vind ik het mooist: “with real identity concealed”. De twee Nederlandse definities zijn ook boeiend: kankercellen kunnen hun echte naam en functie verborgen houden of onder “schuilnaam” gaan. Ze gebruiken de benaming kankercel en houden hun echte naam schuil. Ze heten allemaal Warburg! De familie Warburg heeft als kenmerk dat ze op weg naar de celdood hun vermogen terugkrijgen om zich te vermenigvuldigen en te ontsnappen aan de geprogrammeerde celdood, die bekend staat onder de naam apoptose. De Warburgers worden niet meer herkend door de cellen die voor fatsoenlijke afbraak moeten zorgen: dat zijn de macrofagen. Het bizarre detail is dat die eigenschap gebaseerd is op een reactie van een enzym dat ook voorkómt dat het corona-virus wordt weggevangen. Wie details wil moet naar nagalase zoeken op internet.

 

Het geplande onderzoek wordt Europees aangepakt. Het consortium van academische en industriële deskundigen hebben zeven miljoen euro verworven om hun zaak in vijf jaar te klaren

 

Of die uitgaven ook deels op het gezondheidszorgbudget gaan drukken kwam in het artikel niet aan de orde. Volgens mij kan het geld beter gebruikt worden voor betere beloning van de echte medewerkers van deze zorg. Er zijn betere methoden en middelen om kanker te bestrijden. Ook al bestaande geneesmiddelen, die weinig kosten, maar natuurlijk wel voor de thans bestaande prijs beschikbaar moeten blijven.

 

AMK, Haarlem, 29-09-2021