Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

Kanker & Op1

 

Het televisieprogramma van Op1 op NPO1 van woensdag 9 februari was geheel gewijd aan de behandeling van kwaadaardige gezwellen. De uitzending vond plaats in het Antoni van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam en was uitermate boeiend.

 

Aan de orde kwamen alle behandelingen van tumoren zoals die thans plaats vinden en de diverse onderzoekingen die voor verdere verbeteringen worden verricht. Professor Bernards gaf aan dat, helaas, nog niet voor iedere patiënt met kanker al een therapie op maat bestaat. Niettemin is het duidelijk dat een aantal aanpassingen van de behandelingen de kans op genezing of verlenging van het leven door de huidige therapeutische ingrepen aanzienlijk heeft verbeterd. Maar kanker groeit wel met vergrijzing mee. Slechts 3% van de patiënten is nog “jong”. Door preoperatieve voorbehandeling met chemotherapeutica kunnen tumoren operatief soms zorgvuldiger verwijderd worden. Ook immunotherapie is al in vele gevallen een gunstige ingreep geweest.

 

Het probleem is, zoals door professor Bernards naar voren gebracht, dat gezien de vele verschillende genetische oorzaken duizenden geneesmiddelen nodig zijn.

 

Het onderzoek van de potentiële medicijnen voor de behandeling van kanker vangt aan met cellen in kweek. Gunstige resultaten moeten, aldus professor Bernards, in vivo resultaten opleveren bij muizen om tot de behandeling van kanker bij patiënten te leiden. Voor een en ander zouden ruim 7.500 onderzoekers in touw zijn!

 

Helaas kwamen drie belangrijke facetten van de kankerproblematiek niet aan de orde:

 

      1. Het ontstaan van kanker, carcinogenese dus.

      2. Het belang van vroege tumormarkers, die een maat zijn voor de ernst  van het proces en ook, ná    operatief ingrijpen, kunnen aangeven of met  metastasen rekening moet worden gehouden.

      3. Het Warburg-Effect, het effect dat alle kwaadaardige tumoren en hun  uitzaaiingen gemeen hebben    en dat in vivo met eenvoudige medicatie te  bestrijden is.

 

AMK, februari 2022