Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

Michael Lisanti and antibiotics: the next cancer revolution.

 

Op internet stuitte ik op een artikel met bovenstaande titel. Dat maakte me wel benieuwd naar het revolutionaire aspect natuurlijk. Ik zocht eerst nog wat verder en heb de kwantitatieve bevindingen in onderstaande tabel verzameld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is natuurlijk moeilijk in zo’n overvloed aan gegevens de juiste voet aan de grond te krijgen. Van professor Lisanti is bekend dat hij door zijn 8-jarige dochter Camille op het idee is gebracht om zich in zijn onderzoek op doxycycline te storten.i In dat verband verbaasde mij de volgende zin in een publicatie van Christian Scatena en medewerkers, die als volgt luidde: “In 2015, the Sotgia/Lisanti laboratory first demonstrated that doxycycline treatment was sufficient to successfully halt the propagation of CSCs in vitro (13, 14)”.ii  CSCs zijn kanker stamcellen. De 12 auteurs, allen met Italiaans ogende achternamen, hadden blijkbaar een publicatie uit het verleden gemist.iii

 

De aandacht voor doxycycline op internet brengt vaak patiënten die uitbehandeld zijn of ontevreden over lopende behandelingen ertoe mij om raad en advies te vragen. In een eerdere column, Succes van het Amcorona Protocol, heb ik van zo’n contact verslag gedaan. Ook huisartsen worden door hun patiënten met het verschijnsel geconfronteerd. Het is mijn vaste overtuiging dat behandeling met doxycycline in een vroeg stadium betere resultaten voor het verloop en de overleving van kanker kan bewerkstelligen. Ik zie daar vooral mogelijkheden voor de huisarts. Maar in de huisartsenpraktijk kan je natuurlijk geen dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie opzetten. Maar wel bij verdenking van een kwaadaardig proces preventief doxycycline voorschrijven op weg naar het AVL. Ik heb sinds kort een nieuwe huisarts, die ik de vraag heb voorgelegd of ik daar op mag rekenen.

Haarlem, 12 mei 2019.

______________________

i  Killock, D. (2015). Can the mitochondrial adverse effects of antibiotics be exploited to target cancer metabolism? Nat. Rev. Clin. Oncol., 12 (4), 190.

ii  Scatena, C., Roncella, M. Di Paoli A., et al (2018). Doxycycline, an inhibitor of mitochondrial biogenesis, effectively reduces cancer stem cells (CSCs) in early breast cancer patients: a clinical pilot study. Front Oncol. 8, 452, doi: 10.3389.

iii  Kroon, A.M. & Saccone, C. (1982). Antibatterici e biogenesi dei mitochondri., Aggiornamento del Medico, 2 (3), 235-242.