Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

Oorzaak & gevolg

 

In het DWDD programma van 5 oktober trad Dr René Bernards van het Antonie van Leeuwenhoek op met een verhaal over een belangrijke ontwikkeling in het kankeronderzoek. Daarbij kwamen twee uitspraken die we de laatste jaren vaker horen aan de orde.

 • Kanker wordt een chronische ziekte. Weliswaar pas mettertijd. Over 18 jaar, aldus Dr Bernards, hetgeen Adriaan van Dis de verzuchting ontlokte, dat hij hoopte pas over 18 jaar kanker te krijgen.

 • Elke tumor is anders, heeft een andere oorzaak en behoeft dus een specifieke aanpak met één of een combinatie van twee specifieke geneesmiddelen. Zo’n combinatie zou kansrijker zijn.

 

Dit tweede punt, dat hardnekkig wordt verkondigd, lijkt mij niet vol te houden, nog los van het feit dat de zogenoemde “personalized medication” ook onbetaalbaar zal blijken. Ik heb dat in een eerdere column al eens onderbouwd door gezwellen met auto’s te vergelijken.

 

Ik probeer het nog eens. Stel er is brand! Dan zou het toch te gek zijn als afhankelijk van de oorzaak steeds een andere brandweer moest uitrukken. Ook al is er natuurlijk wel meer dan één blusmiddel. Als de oorzaak op de loer ligt of te voorspellen is, kun je preventieve maatregelen nemen. Voorkom het spelen met lucifers. Maar als het kwaad al is geschied, gewoon blussen met water of schuim, of met beide: “double-targeted combination therapy”. Naar mijn mening kan dat met kanker ook. De bio-energievoorziening moet specifiek worden aangepakt.

 

Haarlem, 25 november 2015.