Dr Albert M. Kroon

arts-biochemicus

oud-hoogleraar  Fysiologische Chemie RUG

OVERLEVINGSWINST versus STERVENSLEED

 

In de FIT-bijlage van de dagbladen van de Holland Media Combinatie stond in de editie van woensdag 9 oktober 2019 een artikel met de aansprekende  ondertitel, dat er sprake is van een dubbele doorbraak in kankeronderzoek. Het startte met de verrassende mededeling “dat een specifieke groep mensen met terminale darmkanker tot wel vier maanden langer blijft leven als deze mensen een cocktail van drie bestaande kankergeneesmiddelen krijgen”. Dat moet toch echt gezegd zijn; zoiets verzin je als journalist niet zelf, denk ik. Maar ja “tot 4 maanden”; dat kan 1, 2, 3 of 4 zijn. Van genezing is dus geen sprake. De behandeling leidt tot uitstel van sterven. En waar breekt zoiets dan doorheen?

 

Gelukkig was er een verwijzing naar recente publicaties van 30-09 in het New England Journal of Medicine en van 02-10 in Nature. Op naam van de opgegeven auteur was de eerste publicatie op internet niet te vinden. De tweede wel. Maar in die publicatie zijn alleen proeven met geïsoleerde kankercellen en muizen beschreven. De enige mensen die daarin voorkomen zijn de 25 auteurs.

 

Wetenschappelijk is het wel een interessante studie waarin allerlei specifieke enzymen bestookt worden met “geneesmiddelen”, omdat de juiste werking van die eiwitten is verstoord door mutaties in het DNA van het betreffende eiwit. Er zijn 5 miljoen van zulke mutaties bekend, die in 20 groepen zijn ingedeeld. Dus werk genoeg aan de winkel. Maar moet dat werk dan in de “medische winkel” worden uitgevoerd? Dan vraagt een normaal mens zich toch niet af of al die mutaties een eigen geneesmiddel nodig hebben? Meer voor de hand lijkt dan toch de vraag te liggen of die gemuteerde eiwitten misschien dezelfde werking hebben? En, zo ja, of dan de werking niet beter op een andere manier bestreden kan worden? En, voor mij, is het antwoord op die vraag: JA! In ieder geval is er veel reden om dat zorgvuldig verder te onderzoeken. Ik heb voor dit antwoord heel lang geleden de eerste stap gezet (1963) en ben door de resultaten van een “retrospectief “ onderzoek van die conclusie niet af te brengen (1979).

 

26 Oktober 2019